Historie

Zájmové sdružení Technické sporty (TS) se transformovalo roku 1990 ze základní organizace Svazarm Vavřinec. Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) byla československá branná organizace ustavená 4. listopadu 1951 po vzoru sovětského DOSAAF. Svazarm sdružoval zájemce o některé odbornosti jako například kynologii, střelectví, motorismus, radioamatérství, branné sporty či sportovní létání. Svazarm také zajišťoval odbornou přípravu branců před nástupem do armády. Spadaly pod něj také autoškoly. Svazarm však zastřešoval i řadu aktivit, které neměly mnoho společného s brannou činností. Byl to například klub přátel divadla Semafor nebo HI-FI klub. Dne 24.3 1990 se Svazarm přetransformoval v STSČ (Sdružení technických sportů a činností).

V naší obci se založení Svazarmu datuje na přelom roků 1963-1964. Činnost byla zpočátku zaměřena pouze na střelbu ze vzduchovky a malorážky. František Přikryl později zahájil a vedl modelářský kroužek. Zakládajícími členy byli Vít Hejč, Bohuslav Vašíček, Josef Kala a Josef Kakáč. Mezi mladší členy patřili Ladislav Nečas, Ivan Slouka, a Antonín Kučera. První prostor pro činnost Svazarmu se našel ve staré hasičce u rybníka. Budova byla přepažena příčkou na dvě poloviny. Vchod do místnosti byl ze zadní části od kapličky.

Zde začaly první významné kroky modelářů v letech 1964-1965.Velké zkušenosti dětem i dorostu předávali František Přikryl a Josef Kala. Modelářství bylo zaměřeno na letecké modely větroně třídy A1 a A2, modely plachetnic a člunů. Ladislav Kala, jako učeň v ČKD, získal 1.místo s modelem plachetnice. Modely se zhotovovaly podle plánků z časopisu Modelář. Materiál se v té době sháněl velmi těžko a peníze si museli modeláři naspořit ze svého kapesného. Materiál se nakupoval v prodejně na Kozí ulici v Brně. Vedoucími modelářů se stali také Karel Meluzín a Ladislav Nečas. Modeláři se zúčastňovali okresních soutěží. Příkladem byli modeláři Vymazalovi z Horní Lhoty, pocházející z Vavřince. Vždy nám na soutěžích poradili a povzbudili do další práce.

Členská základna se rozrůstala a činnost rozšiřovala. V 70.letech vedl Svazarm Josef Kakáč. Byla zařízena a opravena nová klubovna z bytu po paní Sloukové, který přiléhal ke kovárně (v současnosti je v tomto místě kadeřnictví Katky Sloukové). Zde se podmínky pro modelaření značně zlepšily. V tomto období se ve spolupráci s ostatními spolky v obci uskutečňovaly závody ve střelbě pořádané k významným výročím. Na pastvisku se Svazarm pokusil uspořádat závod pro místní motocyklisty. Vítězi se stali Josef Kakáč, Richard Němec a Václav Štolpa. Malorážky byly uloženy v trezoru v budově MNV. Josef Kakáč se na podzim roku 1971 odstěhoval z Vavřince do Brna. Funkci předsedy od něho převzal Ladislav Nečas. Nadále pokračovala práce modelářského kroužku.

Činnost místní organizace Svazarmu se postupně zaměřila na branné závody a pobyt v přírodě. Začaly se dělat vycházky po památkách v okolí. Rozvíjela se dobrá spolupráce mezi jednotlivými spolky v obci (tenkrát se spolky nazývali společenské a zájmové organizace a byly sdruženy v Národní Frontě). Jednou ročně jsme prováděli školení řidičů pro občany. Nadále jsme se zúčastňovali modelářských soutěží větroňů pořádaných modelářskou sekcí okresního výboru Svazarmu. Zapojili jsme se do okresní střelecké soutěže z malorážek. Chodilo se na střelnice ve Sloupu, Petrovicích, Ostrovu u Macochy a Vysočanech. Peníze na činnost jsme získávali hlavně z tanečních zábav pořádaných v místním parku.

V roce 1973 MNV (Místní národní výbor) rozhodl, že bude klubovna sloužit také pro místní organizaci SSM (svazáků) ke schůzování a zájmové činnosti. Činnost modelářského kroužku tak začala slábnout, až zanikla úplně. Hlavní důvod zániku byly špatné podmínky pro práci. Tato místnost nemohla sloužit dvěma organizacím současně. Modelářské věci se uschovaly vedle do kovárny a zamknuly do skříně. V říjnu 1974 předal Ladislav Nečas vedení organizace Aloisi Nečasovi. Nadále pokračovala činnost s dětmi, branné závody, soutěže ve střelbě a besedy. Zapojili jsme se do okresní střelecké ligy malorážek. V letech 1978 se začaly děti zúčastňovat Dukelských branných závodů pořádaných jako okresní přebor. V Ostrově se pořádal každoroční memoriál Rudolfa Terera (ostrovský občan, který se za 2. světové války zapojil do odboje a byl popraven fašisty), další závody byly na Obůrce, Oboře, Benešově, Letovicích, Velkých Opatovicích, Bukovině a dalších místech. Doprava byla zajištěna autobusem vypraveným okresním výborem Svazarmu nebo osobními auty. V zimním období se pořádaly Sokolovské branné závody na lyžích (obdobou je dnešní biatlon). Zakoupili jsme čtyři páry běžeckých lyží včetně hůlek, vázaní a bot. Za činnost jsme od okresního výboru Svazarmu získali vzduchovky a střelecký dalekohled. Výsledky jsme mívali v první polovině tabulky. Přední umístění získával veselický člen Svazarmu Marek Jarůšek pod vedením předsedy a trenéra Bohumila Skotáka.

Konec 70. let minulého století byl velmi plodným obdobím pro aktivity Svazarmu v rámci okresu Blansko. Vedle branných činností se rozvíjela činnost HI-FI klubů, začalo létání na rogalech a další netradiční aktivity. Budovaly se domy Svazarmu a areály např. v Oboře, Lysicích, Velkých Opatovicích. Také my jsme se začali zúčastňovat soustředění na táborech v Oboře a Klepačově.

Vedle branné činnosti byl ve Vavřinci zájem o lyžování. V letech 1970-1972 vedl lyžařský kroužek Josef Kala. Tehdy se jezdilo hlavně v dolech (krasové žlíbky odvodňující plošinu mezi Vavřincem a Suchdolem do Pustého žlebu). Začátečníci lyžovali v Malém dole a pokročilí ve Velkém. Dále se lyžovalo v Suchdolu na Maršůvkách a Vavřinecké a Veselické Žemli. Ze členů Svazarmu vznikla skupinka vášnivých lyžařů: Alois Nečas, Vladimír Ditrich, Jan Pořízek, Josef Pořízek a Kamil Ševčík, která jezdila na sjezdovky do hor. Z podnětu této skupiny se začal na podzim roku 1979 budovat lyžařský vlek na Vavřineckou Žemlu u Zdubiny. Betonování základových patek vleku i chaty umožnila obec ze svých zdrojů. Vlek byl postaven podle konstrukce Jana Pořízka. Lano bylo získáno od lyžařů z Hořic. Tam se také získávaly zkušenosti s provozem vleku. Zkušení nadšenci Jiří Fousek a Luboš Sedláček z Hořic nám také provedli zapletení lana a provedli provozní zkoušku. Vlek se poprvé rozjel v zimní sezóně 1979-1980.

V roce 1980 jsme zahájili stanování ve vlastním areálu u vleku. Po stanování jsme začali budovat chatu podle vzoru bungalov na Chopku v Nízkých Tatrách. Dřevo jsme odkoupili z rozebrané budovy v podniku Adast Blansko. Vnitřní obklady jsme sami opracovali. Tesařské práce provedl František Přikryl a bratři Jan a Vít Hejčovi. Klempířské práce provedli Pavel Štěpán ze Sloupu a Josef Slouka. Elektrickou přípojku a instalaci zhotovil Josef Hasoň ze Suchdolu. Chata byla dokončena v zimě 1982. Práce si vyžádaly více jak 500 hodin.

Modelářský kroužek byl po získání místnosti na židovně znovu oživen. Kroužek v této době vedli manželé Ladislav a Dana Kalovi. Peníze na činnost a zařízení jsme získávali z tanečních zábav. V zimním období jsme začali chodit do lesa pálit chvojí následně vysazovat stromky. Z těchto peněz jsme zakoupili vzduchovky a vybavení ke střelbě ze vzduchovek. Činnost Svazarmu se zaměřila na soutěžní střelbu ze vzduchovek. Velkou zásluhu na tom měli vynikající střelci Antonín Kouřil, bratři Jan a Ivo Jícha, Jiří Přikryl. Toto družstvo se zapojilo do okresní soutěže pořádané přes zimní období v Benešově. Trénovalo se v suterénu obchodního střediska Jednota. Pořídili jsme si posuvné terče, lapače, sklopné terče, koupili vzduchovky a vzduchové pistole. V roce 1983 jsme zahájili soutěž „O putovní pohár přeborníka obce ve střelbě ze vzduchovky“. V roce 1985 se postavil nájezdový můstek v horní části vleku. Pořídili jsme 2 kusy stanů a od okresního výboru Svazarmu získali vojenský stan. Koupili jsme stopky a buzolu. Rozšířili vybavení pro modeláře. Udělali jsme pracovní stoly do modelářské klubovny, které slouží dodnes. V těchto letech jsme dostali několik diplomů a ocenění od okresního výboru Svazarmu. V okresním výboru Svazarmu naši organizaci zastupoval Zdeněk Kakáč.

Po celou dobu činnosti se členové Svazarmu zapojují do budovatelských prací v obci. Roku 1974 se budoval rybník, v letech 1977-78 rozšíření mateřské školky, 1979-82 obchodní středisko Jednota, oprava požární nádrže na návsi, posílení pramenů pitné vody, práce v parku, přístřešek pro muzikanty, zastřešení posezení vedle prodejního stánku.