Modelářský kroužek

Modelářský kroužek fungoval od založení Svazarmu ve Vavřinci. V jeho čele se za 40 roků vystřídala řada vedoucích. Prvním propagátorem leteckého modelářství byl František Přikryl, který se později odstěhoval do Blanska. Členové kroužku se zůčastňovali výstav a okresních soutěží. Cílem této aktivity je výchova dětí k pozitivnímu vztahu k materiálu a zdokanalujeme jejich základní dovednosti. Menší děti slepují papírové modely, starší staví modely aut, letadel a lodí. Z řad našeho kroužku vyšlo několik vynikajících pilotů RC akrobatických letadel.

V současné době kroužek vede Ctibor Halámek. Jeho hlavním koníčkem je sestavování plastikových modelů hlavně bojové techniky. S vedením mu pomáhají Tomáš Kakáč, Pavel Nečas a Josef Vladík nejml. Starším členům, kteří při modelařině staví elektronické obvody rád poradí a pomůže ing. Zdeněk Kakáč.