Aktuální informace


Připravujeme

Technické sporty společně s místní knihovnou připravují kulturní a vzdělávací akce, kterými chceme oslovit širokou veřejnost a přátele.


Vzpomínka na Láďu

Ve čtvrtek 4. února 2010 jsme se v blanenské obřadní síni naposledy rozloučili s našim kamarádem a dlouholetým členem Vladimírem Ditrichem, který náhle zemřel po zákeřné těžké nemoci v sobotu 30. ledna.

Celý článek »

Provoz vleku zahájen

V sobotu 16. ledna se zkušebně spustil vlek. Pomocí válu jsme provedli úpravu části sjezdovky. Během následujícího víkendu 23. a 24. ledna již jel vlek naplno. Také během pololetních prázdnin se podařilo zajistit službu a vlek byl v provozu. Cena za vlek zůstává 20,- Kč za hodinu. Permanentka pro místní děti a studenty je za 100,- Kč. Pro zájemce o lyžování z jiných míst prosím, aby auta parkovali na návsi. Odtud je to pěšky asi 500m. Sjezdovka je vhodná pro nenáročné lyžaře a děti. Sníh je pouze přírodní. Vlek je kotvový, dlouhý asi 200m. Svah je možné sjíždět přímo ke spodní stanici vleku. Na této straně jsou dva terénní zlomy. Druhá strana sjezdovky je mírná a velkým obloukem opět dovede ke spodní části vleku. Tento terén je vhodný pro malé děti a výcvik lyžování. U vleku je chata. V ní je možné zakoupit teplý čaj a grog. V chatě se netopí, ale můžete se zde převléci a odložit oblečení. Jízda na vleku je na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče. Vlek i nadále pojede každou sobotu a neděli vždy od 14 hodin do setmění tj. přibližně do 17 hodin. Provoz vleku je zajištěn také na jarní prázdniny, které jsou první týden v březnu. Podrobnosti o provozní době během prázdnin zveřejníme. V blízkosti vleku probíhá několik dobře prošláplých běžeckých tras, které vás zavedou do blízkého okolí Vavřince (Petrovice, Veselice, Obůrka nebo Těchov). Ve 2 km vzdáleném Sloupu je výborně upraven asi 10 km okruh pro klasické lyžování i bruslení. Sněhové podmínky jsou zatím výborné.


CD z rozsvícení Vánočního stromu a koncertů

O víkendu jsem se konečně dostal ke zpracování zvukových nahrávek i fotografií a připravil tři CD. První obsahuje fotografie z rozsvícení vánočního stromu ve Vavřinci, živého betlému ve Sloupu, koncertu petrovického sboru a koncertu Dády Grice, Káje Chudého a Katky Kočové. Další dvě CD jsou klasická audio CD. Na jednom je sestřih zpívání chrámového sboru Sloup a scholy Šošůvka na Vánočních mších. Dále je zde část záznamu vystoupení petrovického sboru v chrámu Panny Marie Sedmibolestné ve Sloupu dne 2. ledna 2010. Bohužel se mě z technických důvodů podařilo zaznamenat pouze 40 minut z tohoto nádherného 1,5 hodinového koncertu. Poslední CD obsahuje zvukový záznam koncertu Drahoslava Grice (varhany), Karla Chudého (violončelo) a Kateřiny Kočové (housle). Všichni tři mladí talentovaní interpreti studují AMU v Praze. Pokud máte zájem o některé CD, kontaktujte mě a já vyrobím další kopie.

Zdeněk Kakáč


Napsali jsme do Zpravodaje (15. ročník - číslo 6 - prosinec 2009)

U Technickýchi sportů se hodnotilo

V sobotu 12. prosince 2009 se sešli členové a příznivci Technických sportů Vavřinec na hodnotící členské schůzi. V 15 hod odpoledne, ještě před zahájením rokování, proběhla malá oslava 30 roků od zbudování lyžařského vleku. Výbor a pozvaní hosté se dostavili do areálu u vleku. Prohlédli si vybavení chaty, vyprávěli o budování vleku v roce 1979 a chaty v roce 1980. Společně vystoupali na vrchol sjezdovky a spřádali plány na další možnosti zlepšení areálu.

Technické sporty se kromě vleku letos opět zaměřily na práci s mládeží. V zimních měsících se pravidelně každý pátek schází modelářský kroužek. Na jaře a na podzim jsme uspořádali branný závod. Pro příznivce přírody se podařilo připravit besedu s jeskyňáři, exkurzi do podzemí a méně známých míst Moravského krasu. Přírodě jsme pomohli úklidem odpadků z okolí obce a Pustého žlebu. Největší akcí letošního roku byl dvoudenní zájezd do Krkonoš.

Nezapomínáme na tradice, a tak jsme opět zajistili ostatkový průvod masek, masopustní zábavu a pochování basy. Podíleli jsme se i na přípravě poutě.

Vynikající je spolupráce Technických sportů a vavřinecké Mateřské školy. Bez dětí si nedokážeme představit oslavu Svátku matek a rozsvícení Vánočního stromu. Již druhým rokem se nejmenší děti aktivně zapojily do jarního úklidu přírody. Na oplátku jsme pro děti připravili povídání o přírodě, karneval, posezení u táboráku, dětský den, zakončení školního roku a drakiádu.

Na závěr nám dovolte, abychom Vám všem popřáli nádherné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho zdraví, štěsí v roce 2010. A na co se můžete s námi příští rok těšit? Určitě na tradiční ostatky, besedu s jeskyňáři, vycházku do přírody a pokud napadne sníh, také na zimní radovánky. Děkujeme všem příznivcům a přátelům za podporu naší činnosti.


Celý zpravodaj si můžete přečíst nebo stáhnout na webových stránkách obce Vavřinec
zde

Napsali jsme do Zpravodaje (číslo 39 - říjen 2008)

Půl roku s Technickými sporty Vavřinec

Technické sporty zůstaly i letos věrné svým hlavním aktivitám: poznávání přírody, práce s dětmi a kulturní akce pro spoluobčany. V minulém příspěvku jsme končili ostatkovým a karnevalovým veselím. Březen jsme věnovali poznávání krasové přírody. V sobotu 15. března se ve společenské místnosti uskutečnila beseda s jeskyňáři. V první přednášce Igora Audyho jsme se dozvěděli zajímavosti o historických nápisech v jeskyních Moravského krasu. Další příspěvky nás zavedly na řeku Velký Jenisej, do Himalájí a Maroka. Přednášky zpestřily filmy Za tajemstvím Banátu a Betonové sintry. Následující nedělní dopoledne jsme připravili povrchovou i podzemní exkurzi, která odhalila 18-ti účastníkům část tajemství podzemní říčky Punkvy. 30. března jsme se vypravili poznávat Ostrovský žleb a Plánivy. Během asi šestihodinové procházky jsme navštívili Cikánský závrt, Císařskou jeskyni, ponory Domínka, V Jedlích a Plánivy.

Také duben jsme strávili v přírodě – tentokrát pracovně. 5. dubna jsme sklidili lyžařský vlek. Bohužel v sezóně 2007/2008 nejel ani hodinu a nesvezl žádného lyžaře. V sobotu 12 dubna jsme provedli sběr kovového šrotu v místní části Vavřinec. 25. dubna proběhlo školení řidičů – amatérů. Školil osvědčený lektor Josef Pořízek. Je nám líto, že se této akce neúčastní také řidiči z jiných místních částí obce. Tradiční pomoc přírodě je úklid odpadků. Letos jsme okolí obce vyklízeli již 25. rok. Úklidu jsme věnovali celkem tři dny. Začali jsme ve středu 23. dubna. Z iniciativy paní ředitelky MŠ jsme do úklidu zapojili naše nejmenší kamarády. Při vycházce z Vavřince přes Suchdol a Veselici zpět do Mateřské školy jsme si povídali o přírodě a samozřejmě sbírali vše co do ní nepatří. Děti za svoji pomoc získali „Pochvalný list“. Další úklid okolí obce směrem ke Sloupu provedli členové TS ve čtvrtek. V sobotu 26. dubna jsme doprovodili děti z blanenské ZŠ Salmova a společně vyčistili Část Pustého žlebu a přilehlé stráně. V neděli 27. dubna se uskutečnil zájezd do Křtin a jeskyně Výpustek. Zájezd byl poděkování všem spoluobčanům za podporu našeho spolku.

Květen byl sportovní a slavnostní. Nejprve si děti porovnali sílu a dovednost na jarním branném závodu. Druhá květnová neděle patří maminkám. Pomohli jsme učitelkám a dětem z MŠ s přípravou malé slavnosti v místním parku. Potěšila nás návštěva více jak 150 diváků ze všech místních částí. Děti měly nacvičené pásmo „Kytička pro maminku“. Všechny maminky déle dostaly drobné dárečky a malé občerstvení. Květen uzavřela další oslava. Tentokrát slavily svůj den děti. Připravili jsme nové hry. Proběhla osvědčená ekologická výchova s ukázkou popelářského auta. Během tohoto slunečného odpoledne probíhala také Soutěž o přeborníka obce ve střelbě ze vzduchovky. Vítězem a držitelem putovního poháru se stal Miroslav Kočí. V červnu jsme poskytli zázemí areálu u vleku při požárním poplachu v Mateřské škole a dětem z Petrovic. 15. června se uskutečnil další zájezd „Poznáváme svou vlast“. Tentokrát na Slovácko. Navštívili jsme historické vinné sklepy v Petrově, strážnický skanzen, rozhlednu Travičná a plavili se po Baťově kanálu. V létě jsme si udělali prázdniny. Scházeli se jen příznivci volejbalu a děvčata zazpívala na Svatovavřinecké mši.

Na podzim připravujeme drakiádu. Uskuteční se v sobotu 25. října od 13 hodin na louce za vavřineckými bytovkami. Připravte si draky a další létající stroje a přijďte za námi soutěžit. V úterý 28. října vyrazíme na vycházku do méně známého okolí obce s prohlídkou Sloupalo-šošůvských jeskyní. Od listopadu se bude každý páteční podvečer scházet modelářský kroužek. Pilně se také připravujeme na rozsvěcování vánočního stromu, které proběhne v neděli 30. listopadu.


Celý zpravodaj si můžete přečíst nebo stáhnout na webových stránkách obce Vavřinec zde

Napsali jsme do Zpravodaje (číslo 35 - únor 2008)

Z činnosti Technických sportů Vavřinec

Technické sporty Vavřinec zahájily rok 2008 hodnotící členskou schůzí, která se konala v sobotu 5. ledna. Spolek dnes tvoří 75 převážně mladých členů. Schůze potvrdila stávající složení výboru v čele s předsedou Aloisem Nečasem. Hlavní pozornost bude v letošním roce opět věnována práci s mládeží. Činnost TS Vavřinec lze rozdělit do čtyř základních aktivit:
- branné sporty a prooz vleku,
- poznávání a ochrana přírody,
- modelářský kroužek,
- kulturní akce pro děti a veřejnost.

Podle schváleného plánu se v roce 2008 mimo jiné uskuteční vycházky do okolí obce, další zájezd z cyklu „Poznáváme svou vlast" a dětský tábor v areálu u vleku. Velký ohlas mělo promítání fotek. Více než 800 snímků dokumentovalo bohatou činnost v roce 2007. Od začátku roku pokračují pravidelné páteční schůzky modelářského kroužku. Kroužek vede Ctibor Halámek. Pomáhají mu Tomáš Kakáč, Pavel Nečas a Josef Vladík. Schůzky modelářů navštěvuje 10 dětí. Nejmladší slepují papírové modely, starší staví letadla a pustili se do dokončení obřího modelu lodi. Doplnili jsme vybavení a nakoupili materiál. V sobotu 2. února jsme uspořádali Ostatky. Průvod musel kvůli harmonikáři Jaroslavu V introvi vyjít již v 10 hodin dopoledne. Kromě dvou práv a pokladníka se sešlo 33 masek. Mezi nejlépe připravené postavy patřil ženich s nevěstou, krabička cigaret a děti z jeslí. Večer od 20 hodin proběhla ve společenské místnosti rekonstruované Obecné školy, taneční zábava s reprodukovanou hudbou. Losovala se bohatá tombola (kolem 200 cen). Po půlnoci proběhl tradiční obřad Pochovávání basy.

Pro nejmenší děti jsme společně s MŠ Vavřinec připravili dětský karneval, který se uskutečnil v pátek 15. února ve společenské místnosti. Dříve býval karneval u vleku. Sněhové podmínky posledních let nám však nedovolí pořádat tuto úspěšnou akci. Pátečního karnevalu se zúčastnily především děti z Mateřské školy. Přišli za nimi také žáci z prvního stupně ZŠ a nejmenší dětičky, které ještě do školky nechodí. S organizací nám pomohla Lenka Kaššaiová z Němčic (dcera paní ředitelky), Hanka Němcová z Veselice a Martin Kašpárek ze Suchdolu. Děti si zatancovaly a zahrály hry. Nálada byla výborná.

Od 10. února jsme zahájili provoz internetových stránek, které přinášejí aktuální informace o práci Technických sportů. Stránky jsou umístěny na obecním serveru a najdete je pod www.ts.vavrinec.cz. Děkujeme vedení obce i správcům serveru za ochotu a vstřícný přístup při zřizování a spouštění tohoto multimediálního prostředku. Pokud si chcete informace prohlédnout a nemáte možnost vlastního připojení k internetu, můžete využít službu veřejných internetových míst, která jsou zřízena v místní knihovně Vavřinec a Veselice.

Na nejbližší období připravujeme: vycházku do Ostrovského žlebu a na Plánivy, besedu s jeskyňáři a cestovateli, výlet do jeskyně Výpustek s procházkou údolím Křtinského potoka. Termíny těchto akcí nejsou zatím upřesněny. Budeme vás informovat pomocí plakátů a hlášení. Pozvánky najdete také na našich webových stránkách.

Celý zpravodaj si můžete přečíst nebo stáhnout na webových stránkách obce Vavřinec zde