Duben ve znamení přírody

V dubnu se naše organizace zaměřila na přírodu Moravského krasu. Velikonoční prodloužený slunečný víkend nás lákal na vycházky. V rámci Dne Země jsme tradičně uklízeli okolí obce a Pustý žleb. Ekologický týden byl zakončen 12. ročníkem Setkání s jeskyňáři.

Nádherné počasí o Velikonocích nás lákalo do přírody. V sobotu 11. dubna jsme se většinou potkali na jarmarku pod rozhlednou podvrší. Také následující neděli si řada rodin vyrazila na výlety. Lákaly jarní zoologické zahrady, květinové výstavy, akce na hradech a jiné kulturní programy. V pondělí jsme se sešli na tradiční velikonoční vycházce do okolí Vavřince.Tentokrát jsme vybrali krátkou trasu. Kolem koupaliště do Pustého žlebu, nejkratší cestou přes Měšiny k závrtu Dolina. Odtud na Ostrovkou plošinu a přes Bradiny kolem bývalé vápenku k hotelu Broušek. Po krátkém občerstvení rychle domů.Ve středu 15. dubna jsme společně s učitelkami MŠ uspořádali Den Země. Děti při něm uklidily odpadky v krajině okolo rybníka, bývalé skládky "ASO", na Čobrhéně, pod Pastviskem a cestě za řadovkami. Během úklidu dětem vyprávěl Zdeněk Kakáč o Moravském krasu a ochraně přírody.Pracovní putování jarní přírodou jsme zakončili na školní zahradě. Tam byla připravena ekologická výchova na třídění odpadu. Na závěr si všichni odpočinuli u ohně a opekli špekáčky. Úklidu se zúčastnilo 15 dětí s rodiči. Stejně jako loni obdržely děti grafický pochvalný list a sladkou odměnu.Na čtvrtek 16. dubna byl naplánován úklid okolí obce. Po připomínkách od občanů z minulých let, že o akci neví a chtěli by se zúčastnit, jsme nechali vyhlásit pozvánku na úklid v místním rozhlase. V dohodnutém termínu byli u lakovny Zdeněk Kakáč, Jan Kakáč (čp. 90) a Alois Nečas. Autem s vozíkem přijel Pavel Nečas - tkže dva otcové se syny! Na kole přijela Leonka Kadlecová s malou Míšou. Když viděla, že je tam z mladší generace sama, tak se celkem logicky omluvila. Během dvou hodin jsme provedli úklid okolo silnice a podél polní cesty přes "Hrubý kopec" z Vavřince do Sloupu, levou stranu silnice k Petrovicím a kolem silnice z Vavřince do Veselice. V sobotu Zdeněk Kakáč doprovodil děti ze Salmovy školy při úklidu Pustého žlebu včetně bočních žlíbků a turistické cesty od místa zvaného U dubu na Dolní můstek Macochy. Mám nepříjemný pocit, že je všem binec v přírodě lhostejný. Pokud někdo příjde tak z povinnosti nebo solidarity. Ustavičný spěch a krize potlačuje zájem o věci veřejné. I když víc jak 25 let uklízíme přírodu kolem Vavřince, v téměř nikom nezůstalo vědomí, že chce sám z vlastní vůle uklízet okolí svého bydliště.

V sobotu 18. dubna v 18 hodin proběhl 12. ročník setkání s jeskyňáři. Témata jsme volili s ohledem na výročí 100 let od objevování a zpřístupňování Punkevních jeskyní a 40 let od objevení Amaterské jeskyně. Na začátku večera jsme promítli kapitolu "Vycházka do Ostrovského žlebu a Plániv" z prezentačnícho DVD "15 krát s TS Vavřinec". DVD, které vytvořil Tomáš Kakáč, mapuje činnost TS vroce 2008 a je možné je získat u dvojice Ampér & Voltík. Dále už následovaly přednášky našich hostů. Honza Flek, mezi jeskyňáři známý pod přezdívkou Kelf představil řadu historických pohlednic z Moravského krasu. Obrázky měl tématicky seřazeny a promítání doprovodil zajímavým výkladem. Přesto, že prezentace trvala skoro hodinu, byla poutavá a přinesla mnoho neznámých pohledů na známá místa. Následovalo promítnutí diafonu o střední části Moravského krasu. Diafony vznikly v 70. letech minulého století. Marek Audy je nyní digitalizoval. Diafon představil nezměrnou vůli jeskyňářů při objevování Amatérské jeskyně. Zlatý hřeb večera bylo představení nově objeveného Šošůveckého koridoru ve Sloupské větvi Amaterské jeskyně. Přednášku si připravil Kajman. Je neuvěřitelné jaké jeskynní prostory jsou ukryty pod Bradinami. Závěrečnou přednáškou bylo povídání Igora Audyho o Svatomartinské propasti. Propast se nachází na Francouzsko-španělské hranici. Za dramatických okolností byla objevována v 50. a 60. letech minulého století. Dnes je na dně propasti vybudována hydroelektrárna. Propast a okolní hory v loňském roku navštívily speleologičtí veteráni. Závěr večera patřil filmu Romana Groška Cesta za objevem. Divácká účast na setkání byla menší než jiné roky. Sešlo se asi 50 až 60 diváků. Z Vavřince tu byla necelá desítka z toho 4 členové TS. Během večera někdo ukradl dobrovolné vstupné i s pokladničkou. Budeme se muset zamyslet zda má smysl připravovat 13. ročník tohoto přátelského setkání.


« zpět